Συχνές ερωτήσεις

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUAidVolunteers;

Η πρωτοβουλία EU Aid Volunteers είναι ανοικτή σε πολίτες της ΕΕ (και σε κατοίκους τρίτων χωρών που διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε.),  ηλικίας άνω των 18 ετών. Μπορούν να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα προφίλ και με διαφορετικές εμπειρίες, από νέους έως έμπειρους επαγγελματίες.

Υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας;

Η ελάχιστη ηλικία είναι τα 18 έτη και δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.

Χρειάζεται να έχω εμπειρία σε εθελοντικές δράσεις;

Το προφίλ για κάθε τοποθέτηση εθελοντή θα εξαρτηθεί από τις ανθρωπιστικές ανάγκες του οργανισμού υποδοχής και το πλαίσιο της εθελοντικής αποστολής. Δεν χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη εθελοντική εμπειρία. Ωστόσο, κάθε υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στο προφίλ της θέσης που τον ενδιαφέρει, προκειμένου να αξιολογήσει εάν έχει τα κατάλληλα προσόντα για συγκεκριμένη τη θέση. Εκτιμάται πολύ η κάθε είδους εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, ασφαλώς το κίνητρο του υποψηφίου και πολλές φορές η γνώση ξένων γλωσσών που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

Ποια επαγγελματικά προφίλ  θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα;

Κάθε ανάθεση θα έχει τις ειδικές απαιτήσεις επάρκειας. Γενικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers θα υπάρχουν δύο βασικά προφίλ εθελοντών:

▪ Νέοι επαγγελματίες (λιγότερα από 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας)-Junior

▪ Έμπειροι επαγγελματίες (πάνω από 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας)-Senior

Οι  εθελοντές μπορούν να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως η οργάνωση και διοίκηση, η ενδυνάμωση ικανοτήτων, γνώσεις σχετικά με φυσικές καταστροφές, προγραμματισμού ή και επικοινωνίας. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές θέσεις, αναζητούνται πολλά και διαφορετικά profiles. Επομένως οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στη ιστοσελίδα του EU Aid  και να αναζητήσουν θέσεις ανάλογες με τη θεματική και τον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Δεν έχω εργαστεί ποτέ σε ανθρωπιστικό πλαίσιο. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση εάν το προφίλ του ταιριάζει με τις απαιτούμενες ικανότητες όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της θέσης. Ως νέος επαγγελματίας, ο εθελοντής μπορεί να χρειαστεί να περάσει πρώτα έξι μήνες σε έναν οργανισμό εγκατεστημένο στην ΕΕ, προκειμένου να εξοικειωθεί με τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του project του.

Θα πληρώνομαι;

Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού, των ασφαλίσεων και της διαμονής. Επιπλέον, οι εθελοντές λαμβάνουν ένα μηνιαίο επίδομα που καλύπτει τα καθημερινά έξοδα, όπως τρόφιμα και τοπικές μεταφορές. Το ποσό εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και το βιοτικό επίπεδο εκεί. Παρέχεται ακόμη ένα ποσό για την ομαλή επανεγκατάστασή του εθελοντή στην Ευρώπη μετά το τέλος της αποστολής (επίδομα επανεγκατάστασης).

Θα περάσω από εκπαίδευση;

Η κατάρτιση των εθελοντών και οι διαδικασίες ασφαλείας είναι απαραίτητες για αυτές τις εθελοντικές δράσεις. Για τον λόγο αυτό, οι εθελοντές επωφελούνται από ένα κεντρικά οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, όπου αξιολογείται η ετοιμότητά τους για την εθελοντική αποστολή. Η εκπαίδευση καλύπτει θέματα όπως: η εισαγωγή σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξωτερικές της σχέσεις και το σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων, η εισαγωγή στην ανθρωπιστική δράση, στην πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης, στη διαχείριση της προσωπικής ασφάλειας και της υγείας του κάθε εθελοντή, η διαχείριση έργων, η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και η βιωματική άσκηση, με πρόσθετες προαιρετικές ενότητες ανάλογα με τον τύπο της εθελοντικής αποστολής.

Πώς κάνω την αίτηση;

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που υπάρχει σε κάθε δημοσιευμένη θέση. Απαιτείται η συμπλήρωση μίας φόρμας με τα στοιχεία του υποψηφίου, επισύναψη βιογραφικού και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter). Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις.

Τι κάνουν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αποστολής;

Η ανάθεση καθηκόντων σε κάθε εθελοντή βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναγκών του συγκεκριμένου πλαισίου της αποστολής. Κάθε ανακοίνωση για μια θέση περιέχει λεπτομερή επεξήγηση των δραστηριοτήτων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της αποστολής. Οι εθελοντές αναλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους εργασιών, ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία τους.

Πού θα απασχοληθούν οι εθελοντές;

Οι χώρες αποστολής καθορίζονται για κάθε ανάθεση εθελοντών βάσει πραγματικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι εθελοντές θα εγκατασταθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου θα πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι εθελοντές βοήθειας της ΕΕ δεν θα απασχοληθούν σε καμία περίπτωση σε χώρες ή περιοχές με διεθνείς ή τοπικές ένοπλες συγκρούσεις.

Για πόσο καιρό θα είμαι εθελοντής;

Η διάρκεια της αποστολής εξαρτάται από το συγκεκριμένο έργο στον οποίο εργάζεται ο εθελοντής. Αυτό μπορεί να είναι από 1 μήνα έως 12 μήνες.

Θέλω να βοηθήσω αλλά δεν μπορώ να φύγω από την Ελλάδα. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Μπορείς ακόμα να βοηθήσεις! Η πρωτοβουλία EU Aid Volunteers προσφέρει την ευκαιρία συμμετοχής σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εθελοντισμού, όπου οι εθελοντές μπορούν να έρθουν σε επαφή με οργανισμούς που χρειάζονται υποστήριξη εξ' αποστάσεως. Η υποστήριξη αυτή μπορεί για παράδειγμα να αφορά ανάγκες μετάφρασης ή επεξεργασία γραφικών ή βίντεο. Η διαδικασία αίτησης για του online εθελοντές γίνεται επίσης ηλεκτρονικά και οι διαθέσιμες θέσεις δημοσιεύονται στην πλατφόρμα.

We Care, We Act