Ολοκληρωμένα προγράμματα

Η ActionAid Hellas μέσω της πρωτοβουλίας “EU Aid Volunteers” έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα προγράμματα:
  • “Gender Sensitive Humanitarian Volunteering “ (Μάρτιος 2018 – Φεβρουάριος 2020): Το διετές έργο ανάπτυξης ικανοτήτων «GESHAVO», είχε ως στόχο την ενίσχυση των οργανωτικών και τεχνικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων γραφείων της ActionAid και των τοπικών εταίρων τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα και η ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές κρίσεις σε τοπικό επίπεδο. Η ActionAid Hellas συμμετείχε στο πρόγραμμα υποστηρίζοντας τη διαδικασία πιστοποίησης οργανώσεων υποδοχής εθελοντών, και μεταδίδοντας εμπειρίες γύρω από την πρωτοβουλία, ως ήδη πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής εθελοντών.
  • “Empowering local capacities for humanitarian volunteering in Latin America and the Caribbean” (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2020): Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που είχε στόχο τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας τοπικών οργανώσεων από πληγείσες περιοχές και περιοχές εκτεθειμένες σε καταστροφές στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διαδικασία πιστοποίησης οργανώσεων υποδοχής μέσω της πρωτοβουλίας «EU Aid Volunteers», καθώς και στενή συνεργασία με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις με έδρα την Αϊτή.
  • “More to care: encouraging certification and strengthening EUAV management capacities of European sending organizations” (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2020): Το διετές αυτό πρόγραμμα είχε ως στόχο να διευρύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία ανθρωπιστικών και εθελοντικών οργανώσεων και να ενισχύσει την ικανότητά τους να στέλνουν εθελοντές μέσω της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers. Στόχος ήταν η  βελτίωση των ικανοτήτων τους σε διάφορα θέματα όπως είναι η εθελοντική διαχείριση και η επικοινωνία και η διαχείριση έργων για τη στήριξη χωρών που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο.
  • "EU Aid Volunteers Involvement for Increasing People Centred Humanitarian Response Capacity” (Δεκέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2020): Το διετές πρόγραμμα VOL4HA είχε ως στόχο τη συμμετοχή εθελοντών μέσω της πρωτοβουλίας “EU Aid Volunteers” με σκοπό την ενίσχυση ανθρωπιστικών έργων ανά τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων απευθυνόμενες σε τοπικές ευάλωτες κοινότητες σχετικά με την ανθεκτικότητα, τη μείωση κινδύνων καταστροφών (DRR) και τους μηχανισμούς προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. H ActionAid Hellas συμμετείχε στο πρόγραμμα μέσω της επιλογής, εκπαίδευσης και αποστολής 11 εθελοντών στη Σενεγάλη, τη Μυανμάρ, και την Καμπότζη.
  • “EU Aid Volunteers for You” (Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018): Το διετές αυτό πρόγραμμα είχε ως στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς της ΕΕ μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να αυξήσουν τις ικανότητές τους τόσο στη διαχείριση εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και στη διαχείριση έργων στo πλαίσια της πρωτοβουλίας “EU Aid Volunteers”. H ActionAid Hellas συμμετείχε στην τεχνική υποστήριξη οργανισμών, ως ήδη πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής.
  • "Active European citizens in response to humanitarian challenges: EU Aid Volunteers strengthening capacities and resilience of communities affected by humanitarian crises in third countries” (Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018): Στόχος του διετούς αυτού προγράμματος ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας ευάλωτων κοινοτήτων μέσω της συμμετοχής εθελοντών, οι οποίοι συνέβαλαν με τις δεξιότητές τους σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Στόχος των δράσεων του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος που αυξάνει τις ευκαιρίες για τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν εθελοντικά στον ανθρωπιστικό τομέα, χρησιμοποιώντας καινοτόμους τρόπους δράσης. H ActionAid Hellas συμμετείχε στο πρόγραμμα μέσω της επιλογής, εκπαίδευσης και αποστολής 11 εθελοντών στο Εκουαδόρ, τη Σενεγάλη, την Κολομβία, και την Αϊτή.

We Care We Act